Spôsoby regulácie teploty.

Pre vonkajšie aktivity.

Peak Performance, Oblečenie pre vonkajšie aktivity je  základny spôsob regulácie teploty